Thời sự - Chính trị

U Minh nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến

13/03/2023 02:37
    Màu chữ Cỡ chữ

Sáng ngày 13/3, ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện U Minh đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện U Minh kiểm tra thực tế  việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trên dịch vụ công trực tuyến quốc gia, kết hợp Triển khai Chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện”.

Hiện tại, trên Hệ thông thông tin một cửa điện tử huyện đã công khai 373 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để công dân, tổ chức nắm bắt trước khi đến giao dịch. Ông Nguyễn Thanh Liêm Phó Chủ tịch UBND huyện quán triệt đến từng công chức, viên chức làm việc trực tiếp tại Bộ phận Một cửa đối với những thủ tục hành chính đã được cung cấp trực tuyến, nếu người dân, doanh nghiệp đến nộp hồ sơ trực tiếp thì công chức hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện và hoàn thành việc nộp hồ sơ trực tuyến. Đồng thời, tập trung thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định. Triển khai toàn diện thanh toán trực tuyến đối với tất cả các thủ tục hành chính có yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính, đặc biệt đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực có phát sinh hồ sơ nhiều như lĩnh vực Đất đai, Đăng ký kinh doanh, Tư pháp. Phát huy tối đa vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng, Tổ công tác triển khai Đề án 06, Tổ hướng dẫn và hỗ trợ dịch vụ hành chính công trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến. Phát động phong trào thi đua trong việc triển khai thực hiện Chiến dịch đến từng cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức có liên quan; khen thưởng, biểu dương kịp thời những tổ chức, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ, không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu đã được giao.

Bên cạnh đó, Huyện đoàn U Minh tham gia hướng dẫn cài đặt ứng dụng thanh toán bằng ví điện tử không dùng tiền mặt trên điện thoại thông minh; phần mềm VneID cho người dân, học sinh, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện góp phần hoàn thành Chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện”.

Qua buổi kiểm tra, Ông Nguyễn Thanh Liêm nhấn mạnh: việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian gửi, nhận hồ sơ, giảm công sức, tăng hiệu quả kinh tế. Việc đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao hiểu biết của người dân về dịch vụ công trực tuyến đang là vấn đề được huyện đặc biệt quan tâm.  Khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, người dân được hưởng thụ dịch vụ thuận lợi, tiết kiệm chi phí cũng như thời gian đăng ký, làm các thủ tục hành chính, đặc biệt là tránh được nạn nhũng nhiễu, quan liêu, gây phiền hà từ những cán bộ công chức ở cơ quan hành chính nhà nước. Người dân, doanh nghiệp, các tổ chức có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ nơi đâu có kết nối internet./.

Lê Xuân Nhị

Các tin khác

Trang đầu 12345678910 Trang cuối
start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar