Thời sự - Chính trị

Quan tâm chăm lo người cao tuổi

16/03/2023 04:38
    Màu chữ Cỡ chữ

Chiều ngày 16/3, Ban Chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ huyện tổ chức Hội nghị đánh giá công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác dân số và phát triển năm 2023, triển khai Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ huyện; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn; cán bộ chuyên trách dân số, cán bộ phụ trách Đề án Người cao tuổi và Đề án Mất cân bằng giới tính khi sinh các xã, thị trấn.

Năm 2022 tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, huyện U Minh đã huy động toàn lực để chống dịch, đồng thời được sự quan tâm chỉ đạo kỳ quyết của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng thuận của Ban Chỉ đạo, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức, cộng tác viên, công tác dân số và phát triển đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hiện nay, tổ chức bộ máy Y tế - Dân số huyện đã ổn định, riêng các đơn vị xã, thị trấn đã rà soát, kiện toàn, ổn định mô hình tổ chức bộ máy và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển, xây dựng đội ngũ nhân viên y tế khóm, ấp kiêm cộng tác viên dân số đủ về số lượng đảm bảo về chất lượng.

 Ban Chỉ đạo dân số ở cơ sở luôn được kiện toàn kịp thời, đã quan tâm lồng ghép hoạt động truyền thông về dân số, tạo sự hài hòa giữa y tế và dân số. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng dân số, triển khai tốt cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản- kế hoạch hóa gia đình để việc phục vụ ngày càng tốt hơn, nhanh hơn, thuận tiện hơn cho người dân.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ huyện chỉ đạo cần tăng cường giáo dục thay đổi hành vi nâng cao nhận thức, tạo môi trường xã hội đồng thuận tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là đối với người cao tuổi. Xây dựng, phát triển phong trào chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, xây dựng triển khai phong trào phù hợp với Người cao tuổi.

Củng cố, hoàn thiện hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cho người cao tuổi: Nâng cao nâng lực cho y tế cơ sở trong thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi. Xây dựng và phổ biến mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi. Xây dựng mới và duy trì đội ngũ tình nguyện viên chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại gia đình.

Duy trì các câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, lồng ghép các nội dung tự chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vào các câu lạc bộ liên thế hệ và các loại hình câu lạc bộ của người cao tuổi khác. Tham mưu xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Cử bác sĩ đi đào tạo chuyên khoa lão khoa; bồi dưỡng kiến thức về lão khoa.

Trung tâm Y tế bố trí nơi khám và chỗ nằm điều trị nội trú cho Người cao tuổi, quan tâm đến đối tượng cán bộ lão thành, người có công cách mạng, người nghèo, người neo đơn, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không người chăm sóc...Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý và cơ sở dữ liệu điện tử quản lý công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Đảm bảo các xã, thị trấn nhập đầy đủ hồ sơ quản lý sức khỏe người cao tuổi và cập nhật thường xuyên./.

Dương Hồ Vũ

Các tin khác

Trang đầu 12345678910 Trang cuối
start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar