Thời sự - Chính trị

Kiểm tra công vụ tại xã Khánh Hòa

15/03/2023 04:43
    Màu chữ Cỡ chữ

Ngày 15/03/2023, Đoàn kiểm tra công vụ huyện U Minh do Bà Hồng Thị Thắm, Trưởng phòng Nội vụ làm Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và công tác nội vụ tại xã Khánh Hòa.

Đoàn kiểm tra việc ban hành bổ sung và thực hiện các quy chế của cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao như: Quy chế đánh giá cán bộ công chức viên chức theo Nghị định 90 ngày 13/8/2020 của Chính Phủ; quy chế xét khen thưởng, quy chế làm việc, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chức trách trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của CBCCVC; chấp hành các quy định pháp luật về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử, thái độ làm việc khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; việc quản lý, sử dụng cán bộ công chức phân công nhiệm vụ có đúng quy định và phù hợp với vị trí việc làm, việc quản lý và sử dụng thời gian làm việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Ngoài ra, đoàn còn kiểm tra công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý sử dụng cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong việc chấp hành Chỉ thị số 26 ngày 5-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 04 ngày 12 tháng 10 năm 2018 của chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc cán bộ chiến sĩ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về không uống rượu bia trong giờ làm việc và không uống rượu bia khi lái xe.

Nhìn chung, đơn vị xã Khánh Hòa thực hiện tốt việc đeo thẻ công chức, viên chức khi làm việc, bảng phân công cán bộ, công chức, viên chức đi công tác tương đối rõ ràng; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, về giờ giấc làm việc, niêm yết các văn bản tương đầy đủ. Tuy nhiên, vẫn còn một vài thiếu sót như còn một vài phòng chưa có bảng biểu rõ ràng, hồ sơ lưu còn một vài trường hợp thiếu văn bằng, chứng chỉ. Trên cơ sở kết quả đã kiểm tra, đoàn nhắc nhở những lỗi vi phạm và đơn vị kịp thời chấn chỉnh, bổ sung trong thời gian sớm nhất./.

Hoàng Phúc

Các tin khác

Trang đầu 12345678910 Trang cuối
start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar