Thời sự - Chính trị

Kiểm tra thực hiện cao điểm 69 ngày đêm “ nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến”

29/03/2023 10:10
    Màu chữ Cỡ chữ

Để thực hiện đạt chỉ tiêu Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện U Minh về việc triển khai Chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bản huyện”, trong những ngày qua, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện U Minh Nguyễn Thanh Liêm, cùng với bộ phận chuyên môn thành lập đoàn kiểm tra về việc triển khai thực hiện hiện cao điểm 69 ngày đêm “ nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến” tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Theo Kế hoạch trong cao điểm lần này: Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến cấp huyện đạt 70%, cấp xã đạt 60%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện đạt 70%, cấp xã 65%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến cấp huyện đạt 35%, cấp xã đạt 30%. Để đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đợt kiểm tra, bộ phận chuyên môn Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn cho cán bộ, công chức Bộ phậm một cửa Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt chuyên môn, nghiệp vụ từng bộ phận. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Thanh Liêm chỉ đạo cho các xã, thị trấn tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh tóan trực tuyến; tập trung thực hiện số hóa hồ sơ,...để đạt kết quả cao nhất mà chỉ tiêu kế đã đề ra.

         Thời gian thực hiện cao điểm 69 ngày đêm “ nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến” bắt đầu thực hiện từ ngày 1/3 đến ngày 9/5/2023./.

Thành Tạo

Các tin khác

Trang đầu 12345678910 Trang cuối
start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar