Tin vắn

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tuần 18 năm 2022

06/05/2022 07:43
    Màu chữ Cỡ chữ

Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện U Minh tuần 18 và kế hoạch tuần 19 năm 2022. Trong tuần, với sự tập trung chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, sự nỗ lực của các ngành, các cấp, tình hình kinh tế - xã hội huyện đã đạt được những kết quả khá tốt.

Diện tích làm đất lúa Hè Thu trong tuần 128 ha lũy kế 2.948 ha (đạt 89,88% kế hoạch); diện tích xuống giống lúa Hè Thu được 35 ha, luỹ kế được 63 ha (đạt 1,92% kế hoạch).

Diện tích trồng rau màu truyền thống trong tuần được 05 ha, lũy kế 92 ha (đạt 42,79% kế hoạch); thu hoạch được 03 ha, lũy kế 44 ha (đạt 20,46% kế hoạch).

  Tiếp tục thực hiện phát triển đàn gia súc trong tuần được 630 con, lũy kế 25.612 con (đạt 52,81% kế hoạch); gia cầm được 6.200 con, lũy kế 231.780 con (đạt 52,92% kế hoạch).

Công trình thủy lợi: Đang triển khai thi công 24/24 công trình năm 2022. Đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 06/24 công trình. Đã giải ngân được 1.700 triệu đồng, đạt 29,82 kế hoạch vốn (5.711,97 triệu đồng).

Tổng diện tích khai thác rừng đến ngày 03/5/2022 là 105,61/3.000 ha (đạt 3,52% kế hoạch), sản lượng lấy ra gỗ được 7.451 m3, củi 2.033 ster).

Tiếp tục chỉ đạo rà soát triển khai thực hiện tốt việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; nhất là việc chỉ đạo đơn vị xã Khánh Hội, Khánh Lâm hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông nông thôn mới theo kế  hoạch. Đồng thời, tăng cường công tác vận động nhân dân, tập trung các nguồn lực xây dựng xã Khánh Hội, Khánh Lâm đạt chuẩn nông thôn mới theo Nghị quyết.

 Thu ngân sách quý III được 3 tỷ 288 triệu đồng, đạt 43,85% chỉ tiêu quý; lũy kế đến nay được 36 tỷ 918 triệu đồng, đạt 82,04% so với Nghị quyết năm 2021. 

 Công tác tuyên truyền cải cách hành chính tiếp tục được duy trì thực hiện tốt; đối mới về hình thức và nội dung tuyên truyền. Ngoài ra, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện việc nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và thực hiện ứng dụng Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trong tuần Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và giải quyết 305 hồ sơ (có 0 hồ sơ trực tuyến). Trả kết quả trước hạn và đúng hạn là 97 hồ sơ phải xử lý; còn trong hạn giải quyết 208 hồ sơ; không có hồ sơ trễ hạn.

Công tác chính sách - xã hội: Tiếp tục chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác thu nhập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động; thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu nhằm phục vụ tốt công tác dự báo cung cầu lao động trên địa bàn. Chi hỗ trợ cho các nhóm đối tượng F0, F1 cách ly y tế tại nhà, hộ kinh doanh có đăng ký thuế, nhóm đối tượng hộ gia đình kinh doanh hoạt động dịch vụ có thu nhập thấp. Tính đến ngày 04/5/2022, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã chi hỗ trợ cho 14.145 người với tổng số tiền là 34.287 triệu đồng.

 Chi trả chế độ cho 1.134 đối tượng người có công, 5.504 đối tượng bảo trợ xã hội, số tiền là 4.893,32 triệu đồng. Thẩm định và ra quyết định 02 hồ sơ mai táng phí cho người có công; trình tỉnh 12 hồ sơ cấp mới Bằng Tổ quốc ghi công; thẩm định và ra quyết định 01 đối tượng mai táng phí BTXH, 02 mai táng phí cho đối tượng chết do bất khả kháng, cho hưởng 16 hồ sơ đối tượng BTXH.

Nhân dịp 30/4 và 01/5 tổ chức thăm và tặng 23 suất quà cho gia đình chính sách với tổng số tiền 30 triệu đồng; tặng 02 căn nhà cho gia đình chính sách trị giá 100 triệu đồng. Làm lễ truy tặng danh hiệu nhà nước cho 01 Mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Khánh An.

Trong tuần, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường tổ chức dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục. Theo đó, các khối Mầm non, Tiểu học, THCS học trực tiếp từ ngày 03/5/2022.- Số lượng F0 trong giáo viên và học sinh: Trong tuần 04 người, lũy kế đến ngày 04/5/2022 là 2.984 người (giáo viên 506, học sinh 2.478).

Công tác tiêm ngừa vacxin phòng Covid-19 trong tuần tiêm được 2.551 mũi. Lũy kế đã tiêm 223.835 mũi (Trong đó: Từ 12 tuổi trở lên: mũi 1 là 80.529 người, mũi 2 là 80.199 người, mũi nhắc lại 17.896 người, mũi bổ sung 42.975 người; trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi mũi 1 là 2.236 mũi). Nhu cầu tiêm vắc xin là 59.520 liều (mũi 1 là 8.714 liều, mũi 2 là 625 liều, mũi bổ sung 299 liều, mũi nhắc lại 49.582 liều).

Quốc phòng, an ninh chính trị, dân tộc, tôn giáo tiếp tục giữ vững ổn định. Thường xuyên trực sẵn sàng chiến đấu, củng cố lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên cả về số lượng và chất lượng. Công tác phối hợp giữa các lực lượng Công an, Quân sự và Biên phòng luôn chặt chẽ và kịp thời.

Lê Xuân Nhị
start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar