• Huyện U Minh được thành lập ngày 20/5/1979, được chia tách từ huyện Thới Bình. Huyện U Minh hiện có diện tích tự nhiên 77.414 ha,  bằng 14,62% diện tích tự nhiên của tỉnh; địa giới hành chính được chia thành 7 xã và 1 thị trấn. Dân số 104.000 người, mật độ dân số trung bình 135 người/km2

Trang đầu 1 Trang cuối
start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar