start portlet menu bar

Tiểu sử người ứng cử HĐND huyện

Display portlet menu
end portlet menu bar
start portlet menu bar

Tiểu sử người ứng cử HĐND huyện

Display portlet menu
end portlet menu bar

  • Huyện U Minh được thành lập ngày 20/5/1979, được chia tách từ huyện Thới Bình. Huyện U Minh hiện có diện tích tự nhiên 77.414 ha,  bằng 14,62% diện tích tự nhiên của tỉnh; địa giới hành chính được chia thành 7 xã và 1 thị trấn. Dân số 104.000 người, mật độ dân số trung bình 135 người/km2

Trang đầu 1 Trang cuối
start portlet menu bar

Tiểu sử người ứng cử HĐND huyện

Display portlet menu
end portlet menu bar
start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar
start portlet menu bar

Tiểu sử người ứng cử HĐND huyện

Display portlet menu
end portlet menu bar