Giới thiệu chung;gioithieuchungc

Display portlet menu
end portlet menu bar

 • Tăng trưởng và kinh tế cơ cấu:

  Kinh tế của huyện trong những năm qua tiếp tục tăng trưởng khá toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tỷ trọng nông - ngư - lâm nghiệp giảm dần, từ 61% (vào năm 2010) xuống còn 53% (vào năm 2015); công nghiệp - xây dựng từ 15,5% tăng lên 20%; dịch vụ từ 23,5% tăng lên 27%; thu nhập bình quân đầu người từ 750 USD tăng lên 1.300 USD. 

 • Giới thiệu về đất và con người U Minh

Trang đầu 1 Trang cuối

Chức năng nhiệm vụ;chucnangnhiemvu

Display portlet menu
end portlet menu bar

Trang đầu 12 Trang cuối

Cơ cấu tổ chức;cocautochuc

Display portlet menu
end portlet menu bar

 • 1. Văn phòng HĐND-UBND huyện

  2. Phòng Tài chính Kế hoạch

  3. Phòng Văn hóa Thông tin Thể thao

  4. Phòng Nội vụ

  5. Phòng Kinh tế Hạ tầng

  6. Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn

  7. Phòng Tư pháp

  8. Phòng Y tế

  9. Phòng Dân tộc

  10. Phòng Tài nguyên Môi trường

  11. Phòng Lao động Thương binh Xã hội

  12. Phòng Giáo dục Đào tạo

  13. Thanh tra Nhà nước

 • sơ đồ cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyên U Minh

 • Thông tin đang cập nhật....

Trang đầu 1 Trang cuối

Lãnh đạo HĐND, UBND huyện;lanhdaoubndhuyen

Display portlet menu
end portlet menu bar

Trang đầu 1 Trang cuối

Đơn vị trực thuộc;donvitructhuoc

Display portlet menu
end portlet menu bar

 • Hội Đông y

 • Đài Truyền thanh 

 • Trung tâm Văn hóa Thể thao

 • Trung tâm Dạy nghề

 • Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất

 • Ban Quản lý Dự án xây dựng

Trang đầu 1 Trang cuối

UBND các xã thị trấn;ubndcacxathitran

Display portlet menu
end portlet menu bar

 • Xã Khánh Thuận

 • Xã Khánh Hòa

 • Xã Khánh Tiến

 • Xã Khánh Hội

 • Xã Nguyễn Phích

 • Xã Khánh Lâm

Trang đầu 12 Trang cuối
start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar