Ủy ban nhân dân Huyện U Minh
- Địa chỉ: khóm 3, thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
- Điện thoại: 02903.863094
- Fax: 02903.863350
- Email: vpubndum@gmail.com
Vui lòng điền đẩy đủ những thông tin dưới đây, để chúng tôi có thể liên hệ với bạn tốt hơn!
start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar