start portlet menu bar

Tiểu sử người ứng cử HĐND huyện

Display portlet menu
end portlet menu bar
start portlet menu bar

Tiểu sử người ứng cử HĐND huyện

Display portlet menu
end portlet menu bar

Tháng: 09/2021
- Từ ngày: 06/09/2021 Đến ngày: 10/09/2021 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 30/08/2021 Đến ngày: 03/09/2021 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 23/08/2021 Đến ngày: 28/08/2021 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 16/08/2021 Đến ngày: 20/08/2021 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 09/08/2021 Đến ngày: 15/08/2021 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 02/08/2021 Đến ngày: 08/08/2021 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 26/07/2021 Đến ngày: 30/07/2021 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 19/07/2021 Đến ngày: 23/07/2021 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 12/07/2021 Đến ngày: 16/07/2021 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 05/07/2021 Đến ngày: 09/07/2021 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 28/06/2021 Đến ngày: 02/07/2021 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 21/06/2021 Đến ngày: 25/06/2021 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 21/06/2021 Đến ngày: 25/06/2021 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 07/06/2021 Đến ngày: 11/06/2021 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 31/05/2021 Đến ngày: 04/06/2021 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 24/05/2021 Đến ngày: 28/05/2021 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 17/05/2021 Đến ngày: 21/05/2021 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 10/05/2021 Đến ngày: 14/05/2021 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 04/05/2021 Đến ngày: 08/05/2021 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 26/04/2021 Đến ngày: 29/04/2021 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 19/04/2021 Đến ngày: 23/04/2021 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 12/04/2021 Đến ngày: 16/04/2021 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 05/04/2021 Đến ngày: 09/04/2021 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 29/03/2021 Đến ngày: 02/04/2021 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 22/03/2021 Đến ngày: 26/03/2021 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 15/03/2021 Đến ngày: 19/03/2021 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 08/03/2021 Đến ngày: 12/03/2021 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 01/03/2021 Đến ngày: 05/03/2021 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 22/02/2021 Đến ngày: 26/02/2021 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 08/02/2021 Đến ngày: 09/02/2021 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 01/02/2021 Đến ngày: 05/02/2021 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 25/01/2021 Đến ngày: 29/01/2021 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 18/01/2021 Đến ngày: 22/01/2021 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 11/01/2021 Đến ngày: 15/01/2021 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 04/01/2021 Đến ngày: 08/01/2021 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 28/12/2020 Đến ngày: 01/12/2021 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 28/12/2020 Đến ngày: 31/12/2021 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 14/12/2020 Đến ngày: 18/12/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 06/01/2020 Đến ngày: 10/01/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 30/11/2020 Đến ngày: 03/01/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 23/11/2020 Đến ngày: 27/11/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 16/11/2020 Đến ngày: 20/11/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 09/11/2020 Đến ngày: 13/11/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 02/11/2020 Đến ngày: 06/11/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 26/10/2020 Đến ngày: 30/10/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 19/10/2020 Đến ngày: 23/10/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 12/10/2020 Đến ngày: 16/10/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 05/10/2020 Đến ngày: 09/10/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 28/09/2020 Đến ngày: 02/10/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 21/09/2020 Đến ngày: 25/09/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 14/09/2020 Đến ngày: 18/09/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 07/09/2020 Đến ngày: 11/09/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 31/08/2020 Đến ngày: 04/09/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 24/08/2020 Đến ngày: 28/08/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 17/08/2020 Đến ngày: 21/08/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 10/08/2020 Đến ngày: 14/08/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 03/08/2020 Đến ngày: 07/08/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 27/07/2020 Đến ngày: 31/07/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 20/07/2020 Đến ngày: 24/07/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 13/07/2020 Đến ngày: 17/07/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 06/07/2020 Đến ngày: 10/07/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 29/06/2020 Đến ngày: 03/07/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 22/06/2020 Đến ngày: 26/06/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 15/06/2020 Đến ngày: 19/06/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 08/06/2020 Đến ngày: 12/06/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 01/06/2020 Đến ngày: 05/06/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 25/05/2020 Đến ngày: 29/05/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 18/05/2020 Đến ngày: 22/05/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 11/05/2020 Đến ngày: 15/05/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 04/05/2020 Đến ngày: 08/05/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 20/04/2020 Đến ngày: 24/04/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 30/03/2020 Đến ngày: 03/04/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 23/03/2020 Đến ngày: 27/03/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 16/03/2020 Đến ngày: 20/03/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 09/03/2020 Đến ngày: 13/03/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 02/03/2020 Đến ngày: 06/03/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 24/02/2020 Đến ngày: 28/02/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 17/02/2020 Đến ngày: 21/02/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 10/02/2020 Đến ngày: 14/02/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 03/02/2020 Đến ngày: 07/02/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 13/01/2020 Đến ngày: 17/01/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 06/01/2020 Đến ngày: 10/01/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 30/01/2019 Đến ngày: 03/01/2020 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 16/12/2019 Đến ngày: 20/12/2019 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 09/12/2019 Đến ngày: 13/12/2019 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 02/12/2019 Đến ngày: 06/12/2019 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 25/11/2019 Đến ngày: 29/11/2019 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 18/11/2019 Đến ngày: 22/11/2019 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 11/11/2019 Đến ngày: 15/11/2019 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 04/11/2019 Đến ngày: 08/11/2019 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 28/10/2019 Đến ngày: 01/11/2019 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 21/10/2019 Đến ngày: 25/10/2019 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 14/10/2019 Đến ngày: 18/10/2019 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 07/10/2019 Đến ngày: 11/10/2019 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 30/09/2019 Đến ngày: 04/10/2019 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 16/09/2019 Đến ngày: 21/09/2019 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 02/09/2019 Đến ngày: 06/09/2019 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 26/08/2019 Đến ngày: 30/08/2019 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 19/08/2019 Đến ngày: 23/08/2019 Tập tin đính kèm
- Từ ngày: 12/08/2019 Đến ngày: 16/08/2019 Tập tin đính kèm
start portlet menu bar

Tiểu sử người ứng cử HĐND huyện

Display portlet menu
end portlet menu bar
start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar
start portlet menu bar

Tiểu sử người ứng cử HĐND huyện

Display portlet menu
end portlet menu bar