• Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện U Minh tuần 18 và kế hoạch tuần 19 năm 2022. Trong tuần, với sự tập trung chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, sự nỗ lực của các ngành, các cấp, tình hình kinh tế - xã hội huyện đã đạt được những kết quả khá tốt.

Trang đầu 1 Trang cuối
start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar