Thời sự - Chính trị

Nghiêm túc trong thực thi công vụ

30/05/2022 03:34
    Màu chữ Cỡ chữ

Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” thời gian qua luôn được cấp ủy, chính quyền trong huyện U Minh phát động sâu rộng đến cán bộ, công chức viên và người lao động, đến nay có những chuyển biến rõ nét.

Cán bộ công chức thực hiện nghiêm giờ giấc và niềm nở khi làm việc với nhân dân

Thực hiện Quyết định 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025; Quyết định số 1190/QĐ-TLĐ, ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, về việc phê duyệt đề án phát động cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”,  UBND huyện đã triển khai đến 100% đội ngũ cán bộ chủ chốt và các cấp công đoàn, thực hiện và chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử, thái độ làm việc tận tụy, trách nhiệm, chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh.

Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị, chủ động tổ chức phong trào “thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”; xây dựng quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã thực hiện giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính được công dân đánh giá mức độ hài lòng luôn đạt trên 95% trở lên. Qua đó, khẳng định cán bộ, công chức, viên chức của bộ phận một cửa có trình độ, năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc, nhất là các quy định về kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, nếp sống văn hóa tại công sở.

Ông Hồ Minh Luân, cán bộ phụ trách tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực đăng ký đất đai, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện chia sẻ: Là công chức khi thực hiện nhiệm vụ phải đúng quy tắc ứng xử trong giao tiếp với người dân, doanh nghiệp với phương châm “4 xin, 4 luôn” đó là: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ. Khi giao tiếp qua điện thoại phải xưng tên, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, trao đổi ngắn gọn, thái độ lịch sự, không ngắt điện thoại đột ngột khi giao tiếp.

Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Thuận Phạm Quốc Thiện cho biết: Đtiếp tục đổi mới lề lối làm việc của cơ quan hành chính Nhà nước, phát huy tính sáng tạo, xây dựng mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện” tạo mối quan hệ gần gũi, gắn kết hơn giữa chính quyền với nhân dân, UBND các xã  triển khai thực hiện mô hình “Thư chúc mừng” khi các cặp đôi đăng ký kết hôn và đăng ký khai sinh; khi trả kết quả thì công chức Tư pháp - Hộ tịch trao thư chúc mừng kèm theo giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh, với ý nghĩa niềm vui khi được chia sẻ thì niềm vui s nhân đôi.

Từ khi phát động phong trào đến nay huyện đã xây dựng được hơn 8 mô hình về “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” tiêu biểu là mô hình “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh” của công đoàn cơ sở Trung tâm y tế huyện; mô hình “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của các trường học trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, UBND huyện thành lập Tổ Công tác về kiểm tra công vụ để tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Qua kiểm tra các cơ quan, đơn vị và đa số cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế của cơ quan, có thái độ lịch sự, niềm nở, nhã nhặn trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; có ý thức, trách nhiệm trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân.

Sau 3 năm phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện thi đua thực hiện văn hóa công sở” đã ghi nhận và tặng bằng khen, giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở.

 Có thể nói qua phát động phong trao thi đua đến nay đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bước trưởng thành, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ ngày càng nâng lên, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, năng động, biết vượt qua khó khăn, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

Với những kết quả đạt được, UBND huyện U Minh tiếp tục chỉ đạo đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; theo dõi thi đua và đôn đốc thường xuyên; chỉ đạo lãnh đạo, đánh giá, nhận xét theo tuần, tháng; thực hiện kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết để kịp thời khen thưởng, động viên khích lệ những tấm gương người tốt, việc tốt, sáng kiến hay trong phong trào thi đua. Nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân, từ nhận thức đúng, tích cực sẽ tạo nên những hành động đúng, tích cực. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục từ trong mỗi gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, làng xóm đề cao tinh thần xây dựng văn hóa đẹp ở mọi lúc, mọi nơi. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần quan tâm tuyên truyền, phổ biến những giá trị công sở, vị trí công việc, những giá trị làm nên một công sở năng động, tận tụy, luôn hướng đến mục tiêu cao đẹp là phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Trọng Nguyễn

Các tin khác

Trang đầu 12345678910 Trang cuối
start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar