Tiện ích RSS (Really Simple Syndication) trên trang là một tiện ích dành cho bạn đọc. Dịch vụ này cho phép bạn đọc xác định những nội dung, thông tin mình quan tâm trên trang và xác nhận để có thể cập nhật tin tức nhanh chóng.

Bạn chỉ cần tìm các biểu tượng ở đầu trang, trên thanh công cụ dưới chân mỗi bài viết, và từ danh mục RSS dưới đây, bấm vào để đăng ký, và bắt đầu xác định những thông tin mà bạn muốn. Sau khi xác nhận, những nguồn tin này sẽ tự động cập nhật và bạn có thể đọc tin trên trình duyệt hoặc trên mày tính của mình.

Các danh mục tin RSS mà trang cung cấp:

start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar